SẢN PHẨM DỰ ÁN

Tư vấn bán hàng

090.227.4449
096.456.96.66

Hãy gọi cho chúng tôi
để được tư vấn tốt nhất

Những căn đẹp còn sót lại Gemek tower

 

NOTE: MÀU VÀNG ĐÃ BÁN


Ngày 19.12.2014

2117- 1.121

2108 - 973

2803 - 1.135

2807

2809

2307

3007

2217

2717


STT Tòa Căn hộ Căn số Tổng DT (m2) DTSD(m2)  Hướng B.Công Hướng C.Chính Đ.Giá tính theo TDT Đ.Giá tính theo DTSD Giá ( đồng)
1 A 3001 1 102.3 90.7 TB-TN ĐN 14,200,391 16,016,538 1,452,700,000
2 A 1301 1 102.3 90.7 TB-TN ĐN 14,200,391 16,016,538 1,452,700,000
                     
3 A 1002 2 75.4 68.6 TB ĐN 13,882,095 15,258,163 1,046,710,000
4 A 1102 2 75.4 68.6 TB ĐN 13,882,095 15,258,163 1,046,710,000
5 A 1202 2 75.4 68.6 TB ĐN 13,882,095 15,258,163 1,046,710,000
6 A 3002 2 75.4 68.6 TB ĐN 13,882,095 15,258,163 1,046,710,000
7 A 1302 2 75.4 68.6 TB ĐN 13,882,095 15,258,163 1,046,710,000
                     
8 A 1307 7 68.2 60.3 TN-ĐN TB 14,332,551 16,210,282 977,480,000
                     
9 A 1308 8 67.2 60.7 ĐN TB 14,480,506 16,031,137 973,090,000
                     
10 A 3009 9 67.3 60.7 ĐN TB 14,458,990 16,031,137 973,090,000
11 A 1309 9 67.3 60.7 ĐN TB 14,458,990 16,031,137 973,090,000
                     
12 A 3015 15 69.6 62.9 TB ĐN 13,882,040 15,360,731 966,190,00013 A 3017 17 75.8 67.9 ĐB-TB ĐN 14,799,472 16,521,355 1,121,800,00014 A 1018 18 74.3 67.7 ĐB TN 13,882,100 15,235,451 1,031,440,000
15 A 1118 18 74.3 67.7 ĐB TN 13,882,100 15,235,451 1,031,440,000
16 A 1218 18 74.3 67.7 ĐB TN 13,882,100 15,235,451 1,031,440,000
                     
17 A 3022 22 115.9 104.1 ĐB-ĐN TN 14,215,487 15,826,849 1,647,575,000
18 A 1322 22 115.9 104.1 ĐB-ĐN TN 14,215,487 15,826,849 1,647,575,000
                     
19 A 1323 23 94.6 82.1 ĐN-TN ĐB 14,301,691 16,479,172 1,352,940,000

 

MỚI BỔ SUNG THÊM CÁC CĂN - GIÁ TRONG HĐ 13.8 TR/M2 GỒM VAT

Mã căn Tầng Căn số
3102 31 2
3117 31 17
3118 31 18
3122 31 22
3124 31 24
3125 31 25
808 8 8
2211 22 11
3007 30 7
3008 30 8
922 9 22
1607 16 7

 

CÁC CĂN BỔ SUNG ĐỢT 3

Tòa Căn hộ Căn số Tổng DT
(m2)
Hướng B.công Hướng
C.Chính
Tổng số giá trị
(Theo niêm yết giá công ty)
A 2301 1 102,3 TB-TN ĐN 1.452.660.000
A 2501 1 102,3 TB-TN ĐN 1.452.660.000
             
A 2302 2 75,4 TB ĐN 1.046.710.000
A 2502 2 75,4 TB ĐN 1.046.710.000
             
A 2307 7 68,2 TN-ĐB TB 977.480.000
A 2507 7 68,2 TN-ĐN TB 977.480.000
A 2308 8 67,2 ĐN TB 973.090.000
A 2508 8 67,2 ĐN TB 973.090.000
A 2309 9 67,3 ĐN TB 973.090.000
A 2509 9 67,3 ĐN TB 973.090.000
             
A 2315 15 69,6 TB ĐN 966.190.000
A 2515 15 69,6 TB ĐN 966.190.000
             
A 2317 17 75,8 ĐB-TB ĐN 1.121.840.000
A 2517 17 75,8 ĐB-TB ĐN 1.121.840.000
             
A 2318 18 74,3 ĐB TN 1.031.440.000
A 2518 18 74,3 ĐB TN 1.031.440.000
             
             
A 2322 22 115,9 ĐB-ĐN TN 1.651.575.000
A 2522 22 115,9 ĐB-ĐN TN 1.651.575.000
A 2323 23 94,6 ĐN-TN ĐB 1.352.940.000
A 2523 23 94,6 ĐN-TN ĐB 1.352.940.000
             
A 2324 24 64,6 TN ĐB 955.470.000
A 2524 24 64,6 TN ĐB 955.470.000
             
A 2325 25 65,9 TN ĐB 950.550.000
A 2525 25 65,9 TN ĐB 950.550.000

 

BỔ SUNG 23.10.14

Tòa Số căn Số tầng Diện tích mới  Giá công ty niêm yết 
A 2617 26 75.8                 1,121,840,000  
A 1101 11 102.3                 1,452,660,000  
A 3007 30 68.2                     977,480,000  
A 3008 30 67.2                     973,090,000  
A 0615 15 69.6                     966,190,000  
A 2622 26 115.9                 1,651,575,000  

BỔ SUNG 29.10.14

803 - 804 - 818 (EX-H)
2009 -2617 (EX - C)
1608 (EX-TL) 


BỔ SUNG 11.11.14

2007 và 1009