SẢN PHẨM DỰ ÁN

Tư vấn bán hàng

090.227.4449
096.456.96.66

Hãy gọi cho chúng tôi
để được tư vấn tốt nhất

Gemek - Tòa B - Các căn chủ đầu tư đợt cuối

Cam kết:

Bán đúng giá gốc, không vênh

Không phát sinh thêm bất cứ chi phí gì

Ký hợp đồng trực tiếp chủ đầu tư


STT Mã sản phẩm Tòa Tầng TDT DTSD Hướng BC Hướng CC Tổng giá trị đã gồm VAT
1 702B TÒA B 7 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.475.870.000
2 718B TÒA B 7 81,90 72,30 ĐB TN 1.301.790.000
3 12B02B TÒA B 12B 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.461.110.000
4 2502B TÒA B 25 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.527.520.000
5 2518B TÒA B 25 81,90 72,30 ĐB TN 1.347.350.000
6 2519B TÒA B 25 85,40 78,70 ĐN-ĐB TN 1.443.960.000
7 2802B TÒA B 28 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.508.340.000
8 2810B TÒA B 28 81,00 73,70 ĐB TN 1.242.720.000
9 2818B TÒA B 28 81,90 72,30 ĐB TN 1.330.430.000
10 2907B TÒA B 29 72,80 66,30 TN ĐB 1.141.660.000
11 2912B TÒA B 29 81,00 73,70 ĐB TN 1.228.120.000
12 2917B TÒA B 29 91,80 82,40 TN-ĐN ĐB 1.507.860.000
13 3012B TÒA B 30 81,00 73,70 ĐB TN 1.209.970.000
14 3018B TÒA B 30 81,90 72,30 ĐB TN 1.295.380.000
15 3019B TÒA B 30 85,40 78,70 ĐN-ĐB TN 1.388.260.000
16 3102B TÒA B 31 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.461.260.000
17 3107B TÒA B 31 72,80 66,30 TN ĐB 1.119.170.000
18 3209B TÒA B 32 75,20 68,70 TN ĐB 1.106.650.000
19 3210B TÒA B 32 81,00 73,70 ĐB TN 1.197.870.000
20 3218B TÒA B 32 81,90 72,30 ĐB TN 1.282.430.000
21 3219B TÒA B 32 85,40 78,70 ĐN-ĐB TN 1.374.380.000
22 3317B TÒA B 33 91,80 82,40 TN-ĐN ĐB 1.434.090.000
23 3318B TÒA B 33 81,90 72,30 ĐB TN 1.250.490.000
24 3319B TÒA B 33 85,40 78,70 ĐN-ĐB TN 1.340.150.000
25 3401B TÒA B 34 75,00 67,30 TB-TN ĐB 1.181.460.000
26 3402B TÒA B 34 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.410.440.000
27 3407B TÒA B 34 72,80 66,30 TN ĐB 1.080.250.000
28 3410B TÒA B 34 81,00 73,70 ĐB TN 1.162.050.000
29 3412B TÒA B 34 81,00 73,70 ĐB TN 1.162.050.000
30 3414B TÒA B 34 71,60 64,80 ĐB TN 1.032.230.000

  

 

STT Mã sản phẩm Tòa Tầng TDT DTSD Hướng BC Hướng CC Tổng giá trị đã gồm VAT
1 602B TÒA B 6 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.475.870.000
2 617B TÒA B 6 91,80 82,40 TN-ĐN ĐB 1.492.930.000
3 618B TÒA B 6 81,90 72,30 ĐB TN 1.301.790.000
4 619B TÒA B 6 85,40 78,70 ĐN-ĐB TN 1.395.130.000
5 12B17B TÒA B 12B 91,80 82,40 TN-ĐN ĐB 1.478.000.000
6 2602B TÒA B 26 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.517.190.000
7 2612B TÒA B 26 81,00 73,70 ĐB TN 1.250.000.000
8 2702B TÒA B 27 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.505.390.000
9 2712B TÒA B 27 81,00 73,70 ĐB TN 1.240.280.000
10 2717B TÒA B 27 91,80 82,40 TN-ĐN ĐB 1.522.780.000
11 2812B TÒA B 28 81,00 73,70 ĐB TN 1.242.720.000
12 2817B TÒA B 28 91,80 82,40 TN-ĐN ĐB 1.525.770.000
13 2902B TÒA B 29 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.490.630.000
14 2909B TÒA B 29 75,20 68,70 TN ĐB 1.025.350.000
15 2910B TÒA B 29 81,00 73,70 ĐB TN 1.228.120.000
16 3002B TÒA B 30 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.468.600.000
17 3010B TÒA B 30 81,00 73,70 ĐB TN 1.209.970.000
18 3011B TÒA B 30 75,20 68,60 TN ĐB 1.117.830.000
19 3109B TÒA B 31 75,20 68,70 TN ĐB 1.112.230.000
20 3110B TÒA B 31 81,00 73,70 ĐB TN 1.203.920.000
21 3111B TÒA B 31 75,20 68,60 TN ĐB 1.112.230.000
22 3117B TÒA B 31 91,80 82,40 TN-ĐN ĐB 1.478.150.000
23 3201B TÒA B 32 75,00 67,30 TB-TN ĐB 1.217.880.000
24 3217B TÒA B 32 91,80 82,40 TN-ĐN ĐB 1.470.720.000
25 3302B TÒA B 33 92,00 81,90 TB-ĐB TN 1.417.710.000
26 3309B TÒA B 33 75,20 68,70 TN ĐB 1.079.090.000
27 3408B TÒA B 34 78,60 72,00 ĐB TN 1.182.890.000
28 3409B TÒA B 34 75,20 68,70 TN ĐB 1.073.550.000
29 3417B TÒA B 34 91,80 82,40 TN-ĐN ĐB 1.426.740.000
30 3418B TÒA B 34 81,90 72,30 ĐB TN 1.244.080.000
31 3419B TÒA B 34 85,40 78,70 ĐN-ĐB TN 1.333.280.000