SẢN PHẨM DỰ ÁN

Tư vấn bán hàng

090.227.4449
096.456.96.66

Hãy gọi cho chúng tôi
để được tư vấn tốt nhất

Gemek - Tòa A - Các căn chủ đầu tư đợt cuối

 

 

Cam kết:

Bán đúng giá gốc, không vênh

Không phát sinh thêm bất cứ chi phí gì

Ký hợp đồng trực tiếp chủ đầu tư

 


 
STT Mã sản phẩm Tòa Tầng TDT DTSD Hướng BC Hướng CC Tổng giá trị đã gồm VAT
1 1601A TÒA A 16 102,30 90,70 TB-TN ĐN 1.473.120.000
2 12B01A TÒA A 12B 102,30 90,70 TB-TN ĐN 1.514.040.000
3 12B14A TÒA A 12B 83,80 77,00 ĐN TB 1.215.880.000
4 2304A TÒA A 23 82,40 78,70 TB ĐN 1.220.560.000
5 2305A TÒA A 23 75,00 64,70 TB ĐN 1.080.000.000
6 2313A TÒA A 23 79,10 72,30 TB ĐB 1.105.580.000
7 2501A TÒA A 25 102,30 90,70 TB-TN ĐN 1.473.120.000
8 2523A TÒA A 25 94,60 82,10 ĐN-TN ĐB 1.409.700.000
9 2704A TÒA A 27 82,40 78,70 TB ĐN 1.200.010.000
10 2705A TÒA A 27 75,00 64,70 TB ĐN 1.086.150.000
11 2723A TÒA A 27 94,60 82,10 ĐN-TN ĐB 1.409.700.000
12 2813A TÒA A 28 79,10 72,30 TB ĐB 1.105.580.000
13 2901A TÒA A 29 102,30 90,70 TB-TN ĐN 1.514.040.000
14 2902A TÒA A 29 75,40 68,60 TB ĐN 1.091.950.000
15 2913A TÒA A 29 79,10 72,30 TB ĐB 1.105.580.000
16 3014A TÒA A 30 83,80 77,00 ĐN TB 1.207.500.000
17 3016A TÒA A 30 75,10 67,80 TB ĐN 1.126.090.000
18 3019A TÒA A 30 73,20 66,50 ĐB TN 1.098.770.000
19 3021A TÒA A 30 73,20 66,50 ĐB TN 1.098.770.000
20 3022A TÒA A 30 115,90 104,10 ĐB-ĐN TN 1.709.530.000
21 3316A TÒA A 33 75,10 67,80 TB ĐN 1.042.540.000
22 3318A TÒA A 33 74,30 67,70 ĐB TN 1.031.440.000
23 3319A TÒA A 33 73,20 66,50 ĐB TN 1.016.170.000
24 3320A TÒA A 33 73,20 66,50 ĐB TN 1.016.170.000
25 3321A TÒA A 33 73,20 66,50 ĐB TN 1.016.170.000
26 3322A TÒA A 33 115,90 104,10 ĐB-ĐN TN 1.651.580.000
27 3323A TÒA A 33 94,60 82,10 ĐN-TN ĐB 1.352.940.000
28 3325A TÒA A 33 65,90 58,00 TN ĐB 950.550.000
29 3401A TÒA A 34 102,30 90,70 TB-TN ĐN 1.452.660.000
30 3402A TÒA A 34 75,40 68,60 TB ĐN 1.046.710.000
31 3403A TÒA A 34 83,80 76,20 TB ĐN 1.135.680.000
32 3404A TÒA A 34 82,40 78,70 TB ĐN 1.150.570.000
33 3405A TÒA A 34 75,00 64,70 TB ĐN 1.041.150.000
34 3406A TÒA A 34 75,70 68,60 TB ĐN 1.050.870.000
35 3412A TÒA A 34 77,30 69,70 ĐN TB 1.097.350.000
36 3413A TÒA A 34 79,10 72,30 TB ĐB 1.058.120.000
37 3414A TÒA A 34 83,80 77,00 ĐN TB 1.165.600.000
 
 
STT Mã sản phẩm Tòa Tầng TDT DTSD Hướng BC Hướng CC Tổng giá trị đã gồm VAT
1 1104A TÒA A 11 82,40 78,70 TB ĐN 1.250.010.000
2 12B22A TÒA A 12B 115,90 104,10 ĐB-ĐN TN 1.721.120.000
3 12B23A TÒA A 12B 94,60 82,10 ĐN-TN ĐB 1.409.700.000
4 2301A TÒA A 23 102,30 90,70 TB-TN ĐN 1.473.120.000
5 2302A TÒA A 23 75,40 68,60 TB ĐN 1.085.760.000
6 2502A TÒA A 25 75,40 68,60 TB ĐN 1.085.760.000
7 2504A TÒA A 25 82,40 78,70 TB ĐN 1.186.560.000
8 2505A TÒA A 25 75,00 64,70 TB ĐN 1.080.000.000
9 2713A TÒA A 27 79,10 72,30 TB ĐB 1.105.580.000
10 2714A TÒA A 27 83,80 77,00 ĐN TB 1.215.880.000
11 2801A TÒA A 28 102,30 90,70 TB-TN ĐN 1.514.040.000
12 2814A TÒA A 28 83,80 77,00 ĐN TB 1.215.880.000
13 2914A TÒA A 29 83,80 77,00 ĐN TB 1.215.880.000
14 2918A TÒA A 29 74,30 67,70 ĐB TN 1.076.020.000
15 2923A TÒA A 29 94,60 82,10 ĐN-TN ĐB 1.409.700.000
16 3001A TÒA A 30 102,30 90,70 TB-TN ĐN 1.503.810.000
17 3002A TÒA A 30 75,40 68,60 TB ĐN 1.084.410.000
18 3004A TÒA A 30 82,40 78,70 TB ĐN 1.191.770.000
19 3005A TÒA A 30 75,00 64,70 TB ĐN 1.078.650.000
20 3006A TÒA A 30 75,70 68,60 TB ĐN 1.135.720.000
21 3013A TÒA A 30 79,10 72,30 TB ĐB 1.097.670.000
22 3301A TÒA A 33 102,30 90,70 TB-TN ĐN 1.452.660.000
23 3302A TÒA A 33 75,40 68,60 TB ĐN 1.046.710.000
24 3304A TÒA A 33 82,40 78,70 TB ĐN 1.150.570.000
25 3305A TÒA A 33 75,00 64,70 TB ĐN 1.041.150.000
26 3306A TÒA A 33 75,70 68,60 TB ĐN 1.050.870.000
27 3313A TÒA A 33 79,10 72,30 TB ĐB 1.058.120.000
28 3314A TÒA A 33 83,80 77,00 ĐN TB 1.165.600.000
29 3415A TÒA A 34 69,60 62,90 TB ĐN 966.190.000
30 3416A TÒA A 34 75,10 67,80 TB ĐN 1.042.540.000
31 3418A TÒA A 34 74,30 67,70 ĐB TN 1.031.440.000
32 3419A TÒA A 34 73,20 66,50 ĐB TN 1.016.170.000
33 3420A TÒA A 34 73,20 66,50 ĐB TN 1.016.170.000
34 3421A TÒA A 34 73,20 66,50 ĐB TN 1.016.170.000
35 3422A TÒA A 34 115,90 104,10 ĐB-ĐN TN 1.651.580.000
36 3423A TÒA A 34 94,60 82,10 ĐN-TN ĐB 1.352.940.000
37 3424A TÒA A 34 64,60 58,30 TN ĐB 955.470.000
38 3425A TÒA A 34 65,90 58,00 TN ĐB 950.550.000