SẢN PHẨM DỰ ÁN

Tư vấn bán hàng

090.227.4449
096.456.96.66

Hãy gọi cho chúng tôi
để được tư vấn tốt nhất

Các căn mới bán lại

1. BÁN ĐÚNG GIÁ GỐC

2. KHÔNG VÊNH

3. KHÔNG PHÍ DỊCH VỤ

4. KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẶT CỌC 30 TRIỆU

ĐÓNG 20 % - KÝ HỢP ĐỒNG TRONG VÒNG 7 NGÀY 


HOTLINE: 0902274449

 

ĐỢT 1 - GIÁ TRONG HĐ ĐÚNG BẰNG GIÁ NIÊM YẾT

Tòa Căn hộ Căn số Tổng DT (m2) DTSD(m2)  Hướng B.Công Hướng C.Chính Đ.Giá tính theo TDT Đ.Giá tính theo DTSD Giá ( đồng)
A 1103 3 83.8 76.2 TB ĐN 13,051,074 14,352,756 1,093,680,000
A 3003 3 83.8 76.2 TB ĐN 13,051,074 14,352,756 1,093,680,000
A 1303 3 83.8 76.2 TB ĐN 13,051,074 14,352,756 1,093,680,000
                   
A 1004 4 82.4 78.7 TB ĐN 13,708,374 14,352,859 1,129,570,000
A 1104 4 82.4 78.7 TB ĐN 13,708,374 14,352,859 1,129,570,000
A 3004 4 82.4 78.7 TB ĐN 13,708,374 14,352,859 1,129,570,000
A 1304 4 82.4 78.7 TB ĐN 13,708,374 14,352,859 1,129,570,000
                   
A 3005 5 75 64.7 TB ĐN 13,882,000 16,091,963 1,041,150,000
A 1305 5 75 64.7 TB ĐN 13,882,000 16,091,963 1,041,150,000
                   
A 3006 6 75.7 68.6 TB ĐN 13,882,034 15,318,805 1,050,870,000
A 1306 6 75.7 68.6 TB ĐN 13,882,034 15,318,805 1,050,870,000
                   
A 1010 10 65.4 58.3 ĐN TB 14,290,826 16,031,218 934,620,000
A 1110 10 65.4 58.3 ĐN TB 14,290,826 16,031,218 934,620,000
A 1210 10 65.4 58.3 ĐN TB 14,290,826 16,031,218 934,620,000
A 3010 10 65.4 58.3 ĐN TB 14,290,826 16,031,218 934,620,000
A 1310 10 65.4 58.3 ĐN TB 14,290,826 16,031,218 934,620,000
                   
A 1011 11 65.3 58.4 ĐN TB 14,337,213 16,031,164 936,220,000
A 1111 11 65.3 58.4 ĐN TB 14,337,213 16,031,164 936,220,000
A 1211 11 65.3 58.4 ĐN TB 14,337,213 16,031,164 936,220,000
A 3011 11 65.3 58.4 ĐN TB 14,337,213 16,031,164 936,220,000
A 1311 11 65.3 58.4 ĐN TB 14,337,213 16,031,164 936,220,000
                   
A 3012 12 77.3 69.7 ĐN TB 14,195,990 15,743,902 1,097,350,000
A 1312 12 77.3 69.7 ĐN TB 14,195,990 15,743,902 1,097,350,000
                   
A 1213 13 79.1 72.3 TB ĐB 13,376,991 14,635,131 1,058,120,000
A 3013 13 79.1 72.3 TB ĐB 13,376,991 14,635,131 1,058,120,000
A 1313 13 79.1 72.3 TB ĐB 13,376,991 14,635,131 1,058,120,000
                   
A 1014 14 83.8 77 ĐN TB 13,909,308 15,137,662 1,165,600,000
A 1214 14 83.8 77 ĐN TB 13,909,308 15,137,662 1,165,600,000
A 3014 14 83.8 77 ĐN TB 13,909,308 15,137,662 1,165,600,000
A 1314 14 83.8 77 ĐN TB 13,909,308 15,137,662 1,165,600,000
                   
A 3016 16 75.1 67.8 TB ĐN 13,882,024 15,376,696 1,042,540,000
A 1316 16 75.1 67.8 TB ĐN 13,882,024 15,376,696 1,042,540,000
                   
A 3018 18 74.3 67.7 ĐB TN 13,882,100 15,235,451 1,031,440,000
A 1318 18 74.3 67.7 ĐB TN 13,882,100 15,235,451 1,031,440,000
                   
A 3019 19 73.2 66.5 ĐB TN 13,882,104 15,280,752 1,016,170,000
A 1319 19 73.2 66.5 ĐB TN 13,882,104 15,280,752 1,016,170,000
                   
A 3020 20 73.2 66.5 ĐB TN 13,882,104 15,280,752 1,016,170,000
A 1320 20 73.2 66.5 ĐB TN 13,882,104 15,280,752 1,016,170,000
                   
A 3021 21 73.2 66.5 ĐB TN 13,882,104 15,280,752 1,016,170,000
A 1321 21 73.2 66.5 ĐB TN 13,882,104 15,280,752 1,016,170,000
                   
A 3024 24 64.6 58.3 TN ĐB 14,790,557 16,388,851 955,470,000
A 1324 24 64.6 58.3 TN ĐB 14,790,557 16,388,851 955,470,000
                   
A 1125 25 65.9 58 TN ĐB 14,424,127 16,388,793 950,550,000
A 1225 25 65.9 58 TN ĐB 14,424,127 16,388,793 950,550,000
A 3025 25 65.9 58 TN ĐB 14,424,127 16,388,793 950,550,000
A 1325 25 65.9 58 TN ĐB 14,424,127 16,388,793 950,550,000

 

ĐỢT 2 - GIÁ TRONG HĐ 13.8, GIÁ BÁN THỰC TẾ ĐÀM PHÁN

STT Tòa Căn hộ Căn số Tổng DT
(m2)
Hướng B.công Hướng
C.Chính
Tổng số giá trị
(Theo niêm yết giá công ty)
3 A 2303 3 83,8 TB ĐN 1.135.680.000
28 A 2503 3 83,8 TB ĐN 1.135.680.000
               
4 A 2304 4 82,4 TB ĐN 1.150.870.000
29 A 2504 4 82,4 TB ĐN 1.150.870.000
               
5 A 2305 5 75 TB ĐN 1.041.150.000
30 A 2505 5 75 TB ĐN 1.041.150.000
               
6 A 2306 6 75,7 TB ĐN 1.050.870.000
31 A 2506 6 75,7 TB ĐN 1.050.870.000
               
10 A 2310 10 65,4 ĐN TB 934.620.000
35 A 2510 10 65,4 ĐN TB 934.620.000
               
11 A 2311 11 65,3 ĐN TB 936.220.000
36 A 2511 11 65,3 ĐN TB 936.220.000
               
12 A 2312 12 77,3 ĐN TB 1.097.350.000
37 A 2512 12 77,3 ĐN TB 1.097.350.000
               
13 A 2313 13 79,1 TB ĐB 1.058.120.000
38 A 2513 13 79,1 TB ĐB 1.058.120.000
               
14 A 2314 14 83,8 ĐN TB 1.165.600.000
39 A 2514 14 83,8 ĐN TB 1.165.600.000
               
16 A 2316 16 75,1 TB ĐN 1.042.540.000
41 A 2516 16 75,1 TB ĐN 1.042.540.000
               
19 A 2319 19 73,2 ĐB TN 1.016.170.000
44 A 2519 19 73,2 ĐB TN 1.016.170.000
               
20 A 2320 20 73,2 ĐB TN 1.016.170.000
45 A 2520 20 73,2 ĐB TN 1.016.170.000
               
21 A 2321 21 73,2 ĐB TN 1.016.170.000
46 A 2521 21 73,2 ĐB TN 1.016.170.000